Grandville High School — Bell Schedules

Instructional Hours
Regular Days: 7:50 a.m.-2:44 p.m.
Half Days: 7:50-10:55 a.m.

GHS closes at 3:30 p.m.
Grandville High School Regular Day
Description / Period Start Time End Time Length
1A Hour 6:49 AM 7:45 AM 56 min
1st Hour 7:50 AM 8:48 AM 58 min
2nd Hour (includes announcements) 8:53 AM 10:02 AM 69 min
3rd Hour 10:07 AM 11:05 AM 58 min
4th Hour includes lunch 11:10 AM 12:38 PM 88 min
5th Hour 12:43 PM 1:41 PM 58 min
6th Hour 1:46 PM 2:44 PM 58 min
Wednesday (Seminar Day) Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
1A hour 6:49 AM 7:45 AM 56 min
1st hour 7:50 AM 8:36 AM 46 min
2nd hour w/announcements 8:41 AM 9:33 AM 52 min
3rd hour 9:38 AM 10:24 AM 46 min
Seminar 10:29 AM 11:29 AM 60 min
4th hour 11:34 AM 1:02 PM 88 min
5th hour 1:07 PM 1:53 PM 46 min
6th hour 1:58 PM 2:44 PM 46 min
Lunch Schedule (M,T,Th,F)
Description / Period Start Time End Time Length
"A" lunch 11:10 AM 11:38 AM 28 min
Class time for "A" lunch 11:38 AM 12:38 PM 60 min
Class time for "B" lunch 11:10 AM 11:38 AM 28 min
"B" lunch 11:38 AM 12:08 PM 30 min
Class time for "B" lunch 12:08 PM 12:38 PM 30 min
Class time for "C" lunch 11:10 AM 12:08 PM 58 min
"C" lunch 12:08 PM 12:38 PM 30 min
Lunch Schedule (Wednesday - Seminar Day)
Description / Period Start Time End Time Length
"A" Lunch 11:34 AM 12:02 PM 28 min
Class Time for "A" Lunch 12:02 PM 1:02 PM 60 min
Class Time for "B" Lunch 11:34 AM 12:02 PM 28 min
"B"Lunch 12:02 PM 12:32 PM 30 min
Class Time for "B" Lunch 12:32 PM 1:02 PM 30 min
Class Time for "C" Lunch 11:34 AM 12:32 PM 58 min
"C" Lunch 12:32 PM 1:02 PM 30 min
Half Days
Description / Period Start Time End Time Length
1st Hour 7:50 AM 8:17 AM 27 min
2nd Hour 8:22 AM 8:49 AM 27 min
3rd Hour 8:54 AM 9:21 AM 27 min
4th Hour 9:26 AM 9:53 AM 27 min
5th Hour 9:58 AM 10:25 AM 27 min
6th Hour 10:30 AM 10:55 AM 25 min
Two-Hour Delay Schedule
No announcements
Description / Period Start Time End Time Length
1st hour 9:50 AM 10:25 AM 35 min
2nd hour 10:30 AM 11:05 AM 35 min
4th hour - normal 11:10 AM 12:38 PM 88 min
3rd hour 12:43 PM 1:20 PM 37 min
5th hour 1:25 PM 2:02 PM 37 min
6th hour 2:07 PM 2:44 PM 37 min
Two-Hour Delay Schedule on Seminar Wednesday
No announcements
Description / Period Start Time End Time Length
1st hour 9:50 AM 10:20 AM 30 min
2nd hour 10:25 AM 10:55 AM 30 min
Seminar 11:00 AM 11:29 AM 29 min
4th hour - normal 11:34 AM 1:02 PM 88 min
3rd hour 1:07 PM 1:36 PM 29 min
5th hour 1:41 PM 2:10 PM 29 min
6th hour 2:15 PM 2:44 PM 29 min
Grandville High School - 4700 Canal Ave SW, Grandville, MI 49418 - Phone: (616) 254-6430 - Fax: